Sophienberg-Slot_Skitse.png

 GENERELLE BETINGELSER SOPHIENBERG SLOT

AFBESTILLING SAMT ÆNDRING AF DATO PÅ ARRANGEMENTER UNDER 15 PERSONER

Afbestilling af hele arrangementet:

· Mindre end 1 måned før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 40 % af den samlede bekræftede pris.

· Mindre end 14 dage før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 75 % af den samlede bekræftede pris.

· Mindre end 1 uge før arrangementet er planlagt til at begynde beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af den samlede bekræftede pris.

Reduktion i deltagerantal

· 10% reduktion af det bekræftede antal deltagere

kan foretages uden afbestillingsgebyr indtil 24 timer før den planlagte arrangementsdato. Ved senere afbestilling faktureres der fuld pris for det bekræftede antal deltagere.

· For resterende deltagere ud over de 10 % betales følgende afbestillingsgebyrer:

- Mindre end 1 måned før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 40 % af den samlede bekræftede pris.

- Mindre end 14 dage før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 75 % af den samlede bekræftede pris.

Afbestilling af det samlede arrangement eller reduktion i deltagerantallet skal meddeles skriftligt indenfor ovennævnte tidsfrister. -----------------------------------------------------------

AFBESTILLING SAMT ÆNDRING AF DATO PÅ ARRANGEMENTER OVER 15 PERSONER

Afbestilling af hele arrangementet

· Mindre end 3 måneder før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 40 % af den samlede bekræftede pris.

· Mindre end 2 måneder før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 75 % af den samlede bekræftede pris.

· Mindre end 1 måned før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af den samlede bekræftede pris.

Reduktion i deltagerantal

· Op til 3 måneder før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 25 % af det bekræftede antal deltagere.

· Op til 2 måneder før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 15 % af det bekræftede antal deltagere.

· Op til 1 måned før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 10 % af det bekræftede antal deltagere.

· Op til 14 dage før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 5 % af det bekræftede antal deltagere.

· Det antal, der oplyses 14 dage før planlagte startdato, vil være det antal, der som minimum

skal betales for.

Afbestilling af det samlede arrangement eller reduktion i deltagerantallet skal meddeles skriftligt inden for ovennævnte tidsfrister.

-----------------------------------------------------------

AFBESTILLING HOTELVÆRELSER

1-9 værelser

Afbestilles reservationen senere end 48 timer før planlagt ankomst opkræves betaling for hele reservationen.

10 værelser eller flere

Afbestilling eller annullering af en gruppereservation kan ske efter følgende regler:

1 · Mindre end 3 måneder før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 40 % af den samlede bekræftede pris.

2· Mindre end 2 måneder før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 75 % af den samlede bekræftede pris.

3· Mindre end 1 måned før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af den samlede bekræftede pris.

I tilfælde af afbestilling senere end anført i 1,

2 og 3 har hotellet krav på afbestillingsgebyr (erstatning), medmindre hotellets tab afværges ved genudlejning. Hotellet er forpligtet til på opfordring at godtgøre, at genudlejning ikke er sket.

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning og lignende væsentlige ændringer i forhold til den endelige bekræftelse.

-----------------------------------------------------------

ANKOMST- OG AFREJSEBETINGELSER

Check-in kan finde sted fra kl. 16.00 på ankomstdagen og check-out skal foretages senest kl. 10.00 på afrejsedagen.

Navnelister fremsendes senest 14 dage før ankomst.

-----------------------------------------------------------

FORUDBETALING

Ved accept af tilbud forbeholder Sophienberg Slot sig retten til at kræve reservations gebyr som står som sikkerhed for arrangørens booking af pågældende arrangement dato.

Reservationsgebyr indgår som en del af den samlede betaling.

For firmaarrangementer til en samlet forventet pris på under kr. 100.000, hvor der samtidig foreligger en godkendt kreditvurdering, fremsendes der faktura til firmaet umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

For alle private arrangementer opkræves der forudbetaling i form af ratebetalinger.

For privat arrangementer opkræves på 2. rate et depositum på kr. 5000,- dette står som sikkerhed for en forbrugsregning på dagen og tilbagebetales/modregnes efter arrangement efter opgjort forbrugs opgørelse.

Det samme gælder for firmaarrangementer til en samlet forventet pris på over kr. 100.000.

(for firmaarrangementer skal forbrugsregningen betales senest 8 dagen efter endt arrangement )

Ratebetalingerne opdeles således:

Rate 1 betales som reservationsgebyr ved indgåelse af aftale for det aktuelle arrangement og udgør 25 % af arrangementets samlede beløb, dog minimum kr. 25.000.

Ved private arrangementer under 25.000 udgør reservationsgebyret 25 % af kontraktens pålydende.

Reservationsgebyr tilbagebetales ikke ved annullering, nedjustering eller anden aflysning, uanset grund.

Rate 2 betales 30 dage før afviklingen af arrangementet og udgør 75 % af arrangementets samlede beløb, hertil tillægges depositum på privat arrangementer.

Eventuelt restbeløb betales senest 8 dage efter modtagelse af slutfaktura og inkluderer eventuelle resterende omkostninger og/eller ekstrabestillinger gældende for firma arrangementer.

-----------------------------------------------------------

ALMINDELIGE BETALINGSBETINGELSER FOR FIRMA ARRANGEMENTER

Sophienberg Slot betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage netto.

Ved for sen betaling af ethvert skyldigt beløb i henhold til denne aftale beregnes rente pr. påbegyndt måned. Rentesatsen er 7 % p.a. over Nationalbankens diskonto.

Såfremt betalingen udebliver, afgiver Sophienberg Slot skriftligt krav om betaling af det skyldige beløb med frist til at betale senest 8 dage efter, at kravet er fremsat.

ALMINDELIGE BETALINGSBETINGELSER FOR PRIVAT ARRANGEMENTER

Sophienberg Slot betalingsbetingelser er senest 30 dage inden arrangement.

Ved for sen betaling af ethvert skyldigt beløb, eller betaling udebliver efter at have rykket 1 gang i henhold til denne aftale forbeholder Sophienberg Slot sig til at aflyse / ophæve aftalen således at slottet ikke kan hæfte for udgifter i forbindelse med arrangementet til eks.vis eksterne leverandører og andre.

----------------------------------------------------------- FAKTURERINGSADRESSE

Ved underskrift på bekræftelsen af reserverede arrangementer, bekræftes at faktureringsoplysningerne er korrekte og fuldstændige. Hvis faktureringsoplysningerne skal ændres efter afsendelse af faktura, opkræves et administrationstillæg på kr. 500.

Alle fakturaer fremsendes enten via EAN-nummer eller e-mail. Ønskes faktura sendt per post, opkræves et gebyr på kr. 50.

Venligst bemærk at vi fakturerer udelukkende inden for danmarks grænser. -----------------------------------------------------------

GENERELLE BETINGELSER

Sophienberg Slot skal altid adviseres, hvis man planlægger at benytte underleverandører (som fx leverandør af AV udstyr, blomsterarrangementer, underholdning etc.) til et arrangement, ligesom Sophienberg Slot forbeholder sig retten til at afvise sådanne underleverandører.

Arrangøren er ansvarlig for egen og sine gæsters adfærd og skal sikre, at adfærden ikke er til gene for andre gæster på Sophienberg Slot.

Arrangøren skal således tilsikre, at eventuelle anvisninger fra slottets side til enhver tid følges.

Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller omgivelser på slottet, hvis disse forårsages af arrangøren eller dennes gæster, underleverandører etc.

Sophienberg Slot fastsætter eventuelt erstatningsbeløb og arrangøren er ansvarlig for, at dette beløb afregnes som en del af det øvrige arrangement.

Arrangøren er ligeledes ansvarlig for at afregne for eventuelle udeståender forsaget af gæster.

Rygning er kun tilladt ude, det er ikke tilladt nogen steder indedørs (såfremt der ryges på værelser faktureres 5000,- da det udløser brandalarm)

Nøgler: ved bortkomst af nøgle(r) faktureres 2500,- pr. nøgle

Det er ikke tillad at medbringe egen mad og drikkevarer på slottet ----------------------------------------------------------

FORCE MAJEURE

Ved uforudsete hændelser uden for Sophienberg Slot indflydelse eller kontrol såsom brand, oversvømmelse, naturkatastrofer, strejke, lockout, blokade, leverancesvigt, krig, terror, civile uroligheder etc., hæfter ingen af parterne for eventuelle mangler eller forsinkelser i opfyldelsen af forpligtelser i en indgået aftale.

Er FORCE MAJEURE skaden så stor at arrangementet må aflyses hæfter Sophienberg Slot ikke for hverken eksterne eller egne leverandører - og kan heller ikke drages til ansvar for erstatning af nogen form.

----------------------------------------------------------

IND- OG UDCHECKNING

Overnattende gæster kan checke ind fra kl. 16:00 på ankomstdagen.

Check- ud skal ske senest kl. 10:00 på afrejsedagen.

----------------------------------------------------------

SÆRLIGE HENSYN

Diæt / Allergier mm:

Oplys os venligst om gæster med eventuelle allergier eller andre særlige ønsker til diæt senest 1 uge før arrangementets afholdelse. 

Ved online ACCEPT af tilbud - accepteres gældende betingelser også.