Historien om Sofienberg Slot

Sophienberg Slot er et tidligere kongeligt lystslot, i dag kursusejendom, beliggende ved Rungsted Strandvej i Hørsholm Kommune. Omkring 1900 havde Sophienberg ca. 100 tønder land. Tilligendet til Sophienberg er i dag på 2,3 hektar park.

Slottets bygherrer var det byggelystne kongepar Christian 6. og Sophie Magdalene. Sophie Magdalene havde forud opført Hirschholm Slot, men i tilknytning hertil savnede parret et fristed ned mod Øresund, så man kunne nyde udsigten med de mange forbisejlende skibe. Opførelsen af det lille lystslot blev indledt af hofbygmester Nicolai Eigtved i 1742. Efter et par år havde man en mindre bygning klar, men den blev straks både udvidet og forhøjet, så først i 1746 var det endeligt færdigt. Bygningen fremstod da som et etlænget hus i to etager, 24 fag langt. Central var et fremspringende midtparti dækket med en kobberkuppel. Herfra gik to lave forbindelsesfløjene med lav taghældning. Endelig sluttede bygningen i enderne af med fremspringende paviloner med høje mandsardtage.

I 1771 blev lystslottet ramme om nogle af de skandaløse begivenheder ved hoffet under affæren med Struensee. I 1780 overdrog Christian 7. stedet til sin halvbror Arveprins Frederik, der udvidende ejendommens jordtilligender betydeligt. Efter et par ejerskifter kom gården til oberst Arnoldus von Falkenskiold. Han moderniserede og udvidede driften. Men det kongelige lystslot var alt for stort for hans behov, så han fjernede i 1807-09 hele overetagen og 1/3 af stuetagen og satte et valmet tag på resterne. Byggematerialerne solgte han til entreprenører aktive i Københavns genopbygning. Huset havde nu blot karakter af en lidt større villa. Af de senere ejere må i sær nævnes komponisten P.E. Lange-Müller, der arvede gården efter sine svigerforældre.

I 1964 blev det amputerede slot fredet.

Lange-Müllers barnebarn Salah ben Hannine opgav 1986 at føre stedet videre. Næsten al jorden var nu bortsolgt til udstykning. Den nye ejer, entreprenørfirmaet Niels Thygsen & Co. lod ved arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen bygningen restaurere i årene frem til 1990. I den forbindelse valgte man at genopføre den manglende tredjedel af stueetagen, således at husets symmetri er genskabt. Man afholdt sig dog fra at genskabe overetagen og kobberkuplen.

Restaureringen blev 1991 belønnet med Europa Nostra-prisen.* 

Omkring 1900 havde Sophienberg ca. 100 tønder land. Tilligendet til Sophienberg er i dag på 2,3 hektar park.

Unknown.jpeg


Europa Nostra-prisen: er EU-Kommissionen og Europa Nostras Pris for Kulturarv, som hvert år uddeleles for at fremme Europas kulturarv. Prisen uddeles i form af pengebeløb, medaljer og diplomer

Europa Nostra er en europæisk samlingsorganisation for frivillige bevaringsforeninger, som blev stiftet 1963. Europa Nostra har også mange lokale kommuner, byer og personer som medlemmer. Organisationens formål er at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, forbedre standarden indenfor by og landskabsplanlægning og at fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk. 

Priserne gives både til renovering af gamle bygninger, der beholder deres oprindelige karakter, og til ombygning af gamle bygninger til nye formål. Priserne gives også til renovering og genskabelse af parker, haver og kulturlandskaber. Desuden belønnes nye projekter i fredede områder, hvis projekterne er i harmoni med de ældre omgivelser og udviser respekt for miljøet. Personer og grupper, som arbejder for at bevare den kulturelle arv, kan også komme i betragtning.