Fremtidens Sophienberg Slot

Historien om Sophienberg Slot

Ved Rungsted Strandvej, lige ud til Øresund, ligger Sophienberg Slot. Et tidligere kongeligt fristed, som gennem de sidste 250 år har dannet en historisk kulisse for storhed og forfald.

I løbet af årene har slottet gennemgået flere omfattende forandringer og renoveringer af både bygninger og have.

Der er gennem tiden lavet flere fine beskrivelser af Sophienberg Slots arkitektur, historie og forvandlinger. Mest omfattende er Bo Bramsens opsamling i bogen ”Sophienberg i 250 år – Bygning og beboere”.

Se slottets historiske forandringer og udvikling her.

1742 – 1746

Sophienberg Slot blev opført

I 1742 indledte Dronning Sophie Magdalene opførelsen af Sophienberg Slot, der skulle fungere som et lystslot og udflugtsmål for den kongelige familie.

Efter et år stod en lille bygning kendt som ’et lident thehus’ færdig. Der findes ingen tegninger eller gengivelser af dette oprindelige lille slot. Straks det stod færdig blev der igangsat en stor ombygning. Der blev tilføjet en etage. Midterpartiet blev dækket af en stor kuppel, og bygningen blev i hver ende forlænget med pavilloner med mansardtag. 

I 1746 var den større version af slottet klar til indvielse.

1743 – 1744

Slotshaven blev anlagt

Sophienberg Slots originale barokhave blev anlagt samtidig med slottet i 1743-1744. Haven bestod dengang af en midterakse og tværakser markeret af to dobbelte 65 cm høje bøgehække. Imellem akserne var der plantet både blomsterbede, frugttræer og sjældne vækster.

Der er ingen tegninger af det oprindelige haveanlæg, men i 1970’erne har man forsøgt at rekonstruere en tegning af hvordan det oprindelige haveanlæg kunne have set ud.  

1770 – 1797

KONGELIGT ARVESKIFTE

Efter dronning Sophie Magdalenes død i 1770 overgik slottet til hendes barnebarn Christian d. 7. Efterfølgende overdragede Christian d. 7. slottet til sin halvbror, arveprins Frederik. 

Da Frederik allerede havde erhvervet sig Sorgenfri Slot, valgte han at opgive Sophienberg Slot til staten. Herefter lå stedet uberørt hen, indtil det blev solgt for første gang i 1793 og senere i 1797 til Oberst Falkenskjold.

1807 – 1809

Slottets overetage og nordlige fløj fjernes

I slutningen af 1700-tallet vendte konjunkturerne. Det blev dyrt at holde Sophienberg Slot vedlige, og derfor besluttede Oberst Falkenskjold i 1807 at fjerne slottets overetage og nordlige fløj.

I 1809 valgte han ligeledes at nedrive underetagens nordlige pavillon og tilhørende mellembygning for at have mindre bygning at skulle holde ved lige med dyre materialer. Derfor er det kun i en del af stueetagen, at man ser spor af den oprindelige arkitektur.

1809 – 1900

Skiftende ejere

I de efterfølgende år havde Sophienberg Slot hele 11 forskellige ejere, som kæmpede forgæves mod stedet forfald og af flere omgange stod slottet ubenyttet hen. Det var blandt andet i denne periode, at en stor del af skoven blev fældet, ligesom indkørslen til slottet blev ødelagt. Slotshavens træer blev fældet og slottets terrasse og sydlige mur blev desuden revet ned for at tilføje en forpagtergård til Sophienberg Slots sydlige gavl.

1932

Sophienberg Slot blev omdannet til helårsbolig

Omkring 1932 blev Sophienberg Slot omdannet til helårsbolig af Merete Lange-Müller og hendes mand, som arvede Sophienberg Slot efter sine forældre Ruth og komponisten P.E. Lange-Müller. Der blev installeret kakkelovne flere steder i slottet og haven blev hovedsageligt omlagt til grøntsager.

1965

Restaurering af Sophienberg Slot

Efter Merete Lang-Müller og hendes mands død førte deres søn, Salah, slottet videre. For at kunne finansiere restaureringen af Sophienberg Slot valgte Salah at sælge al jord uden om slotshaven til kommunen. Det blev herefter udstykket til boliger, som i dag grænser op til Sophienberg Slot. Imens brugte Salah sin energi på restaureringen af de gamle bygninger.

1986

Sophienberg Slot blev solgt til Niels Thygesen & Co.

Salah drømte om at gøre den forfaldne bygning til et slot igen, men i 1986 måtte han give han op. Han valgte at sælge Sophienberg Slot, som på daværende tidspunkt nærmede sig en ruin, til entreprenør Niels Thygesen & Co. De ønskede at genskabe Sophienberg Slot og gøre det til et prægtigt slot på Strandvejen igen. Derudover ville de opføre boliger og kontorlokaler for liberale erhverv.

1986 – 1988

Nyfortolkning og moderne tilføjelser

I de efterfølgende år restaurerede Thygesen & Co. hovedbygningen, ligesom de genskabte nordfløjen og slotshaven. Derudover tilføjede de to pavilloner i haven til kontorer og anlagde flere parkeringspladser.

1989

Det endelige resultat

2023

Sophienberg Slot i dag

Efter en årrække, hvor Sophienberg Slot er blevet brugt som selskabslokale og konferencecenter, blev Sophienberg Slot i 2022 købt af CALUM.

CALUM ønsker i dag at opføre nye sidebygninger, der giver bedre plads til slotshaven, og som er i
overensstemmelse med den oprindelige arkitektoniske stil ved hovedbygningen.

Derudover vil CALUM opføre 12-14 nye boliger i skræntområdet nord for havemuren designet af Dorte Mandrup.
Læs mere om det under ”Planer for Sophienberg Slot”

Scroll to Top