Fremtidens Sophienberg Slot

Planer for Sophienberg Slot

Gennem tiden er hovedbygningen ved Sophienberg Slot gået i forfald. Det ønsker CALUM at rette op på. Derfor vil vi istandsætte slottet respektfuldt og i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne .

Vi vil erstatte de to nuværende pavilloner med to nye sidebygninger. De nye sidebygninger er inspirerede af klassiske orangerier, som ofte var knyttet til lystslotte. Deres materialeholdning mimer slottets, og detaljeringen udføres som en tidløs fortolkning af slottets oprindelige detaljering. Det står i modsætning til de to nuværende pavilloner, der desværre fremstår som fremmedelementer i slotshaven, og er placeret uhensigtsmæssigt i haverummet, og derfor slører dens struktur. Alt det ønsker vi at ændre, så hovedbygningen og slotshaven igen kommer til sin ret.

 

Sophienberg Slot har i sin historie undergået mange forandringer. Det gælder arkitektur og bygninger. Men det gælder også aktiviteter og brugen af Sophienberg Slot. Nu har Sophienberg Slot brug for ro og stabilitet. Det kan ske ved, at anvendelsen ændres til boliger i et omfang, så der sikres et økonomisk fundament for Sophienberg Slot.

Derfor ønsker CALUM at opføre 12-14 nye boliger på ejendommen. De skal indpasses i terrænet nord for havemuren og integreres i den omkringliggende natur. Også her har CALUM valgt at benytte Dorte Mandrup som arkitekt. Mandrups tegninger viser, hvordan boligerne vil falde ind og matche naturen omkring. Det vil sige, at boligerne er kamufleret med beplantning, så de passer ind i skræntområdet og vil ikke være synlig fra den fredede slotshave, da de opføres i samme højde som havemuren.

Videoen viser et overblik over planerne til det nye Sophienberg. 

Afspil video

CALUMs forslag til fremtidens Sophienberg Slot:

    • Istandsætte hovedbygningen, så den kommer til sin ret.
    • Renovere haveanlægget, så der værnes om havens fredede og bevaringsværdige elementer. De nødvendige tiltag vil tage udgangspunkt i barokkens oprindelige valg af struktur og planter.
    • Bygge to nye sidebygninger fremfor de nuværende pavilloner. Med bygningernes inspiration i klassiske orangerier, skal de understøtte slottets historie som et lysslot.
  •  
    • Opføre 12-14 nye boliger i terrænet nord for slotshaven. De vil være tilpasset fredningsværdierne for omgivelserne og indpasset i naturen og det omkringliggende miljø.

Hør sagsarkitekt Kasper Pilemand fra arkitektfirmaet Dorte Mandrup fortælle om CALUMs planer for Sophienberg Slot.

Scroll to Top